TREDJE ÅR : UDVIDELSEN – UNDERVISNING FRA SJÆLEN OG KLAR KONTAKT I ALLE NIVEAUER

Arbejdet hen imod at lande i det fulde potientiale som shaman og energiarbejder i nyere tid, går igennem 3 grundlæggende steps.

Hvert step indeholder et dybt indre arbejde, som reflekteres ud i et sæt af muligheder i den ydre verden. Det ydre følger det indre.

Denne tredje og sidste del af uddannelsen er for dig, der har taget Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen eller lignende clairvoyance/healer uddannelse og samtidig har været på overbygningen hos mig i højere clairvoyance og energiarbejde fra år 2019 og frem.

 

Uddannelsen forløber over ca et år. Hvert modul består af een fysisk kursusdag, der er i 22/23 eet modul pr måned med opstart november 22 og med den afsluttende kliniske eksamen i starter af september 2023.

Imellem mødegangene arbejder vi med bevidsthedsøvelser, healingsterapi, og indsigtsøvelser gennem klarviden. Samtidig øver du dig på klienter, dine medstuderende og hen ad vejen også på arbejdet med at flytte grupper af mennesker. Størrelsen af grupperne afhænger af hvor langt du kan strække din energi på nuværende tidspunkt og af dit højere formål.

3. gange i forløbet får du supervision hos mig, og forløbet afsluttes med en klinisk eksamen, hvor jeg og en kollega kigger med og støtter dig i din videre proces. Du opnår herved endelig certificering af energiarbejder, healer og shaman delen fra år 2 og 3.

 

Det første ud af i alt 3 år i processen hedder Livsmagi- og klarsynsuddannelsen, og det giver adgang til klarsyn og healing af såvel dig selv som de klienter eller mennesker du i dit nye eller dit gamle job beskæftiger dig med.

Det andet år hedder: “Uddannelse i højere clairvoyance og energiarbejde”, og det giver dig mulighed for at bruge klarsynet til at se, hvordan du i energiarbejdet flytter, åbner og omkoder dybt i bevidsthedsfeltet, og dermed menneskets basale udfordringer og forhindringer. Her begynder du for alvor at mærke effekten af dit arbejde, hvis du fortsætter dedikeringen og bliver ved at bruge dine evner. 

Det tredje og sidste år i processen udfolder din spirituelle praksis på et højere plan, hvor du tager de afgørende skridt mod den permanente tilstedeværende indre undervisning, og arbejder med dine krafttilstande, som sikrer stabiliteten. Du bliver undervist i de næste skridt, som blandt andet indebærer arbejdet med sjælerejser og sjælshentning af mere terapeutisk karakter, administration af kraftfelter og det energetiske arbejde med små eller mellemstore grupper. Vi arbejder på at gøre dig til en klar formidler, både i det lave og i det høje, og træner mestringen af høj klar kontakt som en jordisk kanal til både enkeltpersoner og grupper. Det her virker, når du virkelig er klar til at grave dybt nok i din sjæl, og sige:  “Sjælen først, personligheden bagefter” -og gå vejen hver dag.

 

På år tre, vil der være en mindre gruppe studerende, typisk 2-6 deltagere.

År 3 er delt ind 3 grundlæggende temaer.

  1. Det næste skridt i indkoblingen på dine kraft-tilstande, og det tekniske arbejde med sjælerejser og sjælshentning
  2. Administration af kraftfelter og energetisk arbejde med grupper
  3. Den indre undervisning, en permanent tilstand

 

Alle 3 år indeholder dybe personlige processer, der sikrer en lige og balanceret åbning, der sikrer stabiliteten, både i arbejdet og i livet generelt.