TREDJE ÅR : UDVIDELSEN – UNDERVISNING FRA SJÆLEN OG KLAR KONTAKT I ALLE NIVEAUER

Arbejdet hen imod at lande i det fulde potientiale som shaman og energiarbejder i nyere tid, går igennem 3 grundlæggende steps.

Hvert step indeholder et dybt indre arbejde, som reflekteres ud i et sæt af muligheder i den ydre verden. Det ydre følger det indre.

Denne tredje og sidste del af uddannelsen er for dig, der har taget Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen eller lignende clairvoyance/healer uddannelse og samtidig har været på overbygningen hos mig i højere clairovoyance og energiarbejde (eller lignende masterclass, hvor både klarsyn og energiarbejde er en medspiller).

 

Uddannelsen forløber over 18 måneder, med pause i juli måned. Der er ialt 17 moduler.

Imellem mødegangene arbejder vi med bevidsthedsøvelser, healingsterapi, og indsigtsøvelser gennem klarviden. Samtidig øver du dig på klienter og hen ad vejen også på arbejdet med at flytte grupper af mennesker. Størrelsen af grupperne afhænger af hvor langt du kan strække din energi på nuværende tidspunkt og af dit højere formål.

6. gange i forløbet får du supervision hos mig, og forløbet afsluttes med en individuel sceance, hvor jeg og en kollega kigger med og støtter dig i din videre proces. Du opnår herved certificering.

 

Det første ud af i alt 3 år i processen hedder Livsmagi- og klarsynsuddannelsen, og det giver adgang til klarsyn og healing af såvel dig selv som de klienter eller mennesker du i dit nye eller dit gamle job beskæftiger dig med.

Det andet år hedder: “Uddannelse i højere clairvoyance og energiarbejde”, og det giver dig mulighed for at bruge klarsynet til at se, hvordan du i energiarbejdet flytter, åbner og omkoder dybt i bevidsthedsfeltet, og dermed menneskets basale udfordringer og forhindringer. Her begynder du for alvor at mærke effekten af dit arbejde, hvis du fortsætter dedikeringen og bliver ved at bruge dine evner. 

Det tredje og sidste år i processen åbner for din spirituelle praksis på et højere plan, hvor du lærer at kunne formidle og undervise i det materiale du igennem processen har taget til dig. Du bliver en klar formidler, både i det lave og i det høje, og træner mestringen af høj klar kontakt som en jordisk kanal til både enkeltpersoner og grupper. 

 

På år tre, vil der være en mindre gruppe studerende, ca 4-8 stk. Der er ialt 17 moduler hen over 18 måneder. Hvert modul består af en enkelt dag, hvor vi er samlet og efterfølgende …..

 

Alle 3 år indeholder dybe personlige processer, der sikrer en lige og balanceret åbning, der sikrer stabiliteten, både i arbejdet og i livet generelt.