Clairvoyant, healer og energiarbejder

 

Velkommen til Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen 2024

 

Der er åbent for ansøgning med opstart Januar 2024

Livsmagi og Klarsyns uddannelsen er en intensiv et-årig clairvoyance- og energiarbejderuddannelse, der lukker op for- og gør dig fortrolig med dine clairvoyante evner, healende evner og evner og muligheder for at arbejde med energi bevidst.

 

“Mennesker med ekstrasensoriske rå evner står oftest lidt paralyserede i deres liv og mangler noget. Ligesom at stå med en tryllestav i hånden på en hovedbanegård og kigge lidt på den, spekulerende på om den mon kan hjælpe dig med at finde billetten. Men hvad nu hvis den kunne flytte dig af a-z på ingen tid, og du blot skulle vide hvordan du skulle bruge den. Så hvilken magisk evne har du? hvordan viser det sig? hvordan skal du håndtere det, og hvordan fletter vi det sammen med -og gør det anvendeligt i et ganske almindeligt jordisk liv til fordel både for dig, dine omgivelser og de klienter du møder på din vej?”

 

Vi åbner for din spirituelle bevidsthed til et niveau, hvor du vil kunne skabe det flow og overskud i dit liv som matcher dit højeste potientiale, og med fuld kontakt til hele dit kraftfelt. Efter eksamen, vil du kunne anvende dine evner i dit eget liv og i den erhvervsmæssige sammenhæng, som matcher dit højere formål. For nogle vil det være et specifikt erhverv med clairvoyancen som det fundamentale omdrejningspunkt, og for andre vil det være et stærkt supplement til behandling og rådgivning af patienter og klienter i anden terapeutisk sammenhæng.

 Igennem hele uddannelsen vil du opleve en rød tråd, der på trods af at vi sigter højt, vil holde en sund balance til jordforbindelsen, og gøre en spirituel praktisk muligt i et jordisk liv. Det er selv lykkes mig at lave en smuk kobling mellem det naturvidenskabelige felt og den meget alternative verden, som clairvoyancen lukker op for. Det er min intention at videregive den mulighed, at de to verdener i høj grad kan (og faktisk bør) hænge sammen (se mere under “om Camilla”).   Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen tager dig igennem 9 moduler og godt et års intensivt bevidsthedsarbejde, der klæder dig på indefra og udenpå. Jeg og mine unikke gæstelærer byder dig velkommen til en dybt forvandlende personlig og faglig proces.    

 

 

Det er min hensigt og MIN større mission, at udruste dig med så megen kendskab til DIN sjæls større mission og DINE clairvoyante evner.

Uanset om dine elever er 1. Og 2. Klasse, en flok kollegaer på en arbejdsplads, om du er terapeut eller behandler, eller tager rollen som lysarbejder i dit private liv. Uanset hvad, vil din større mission være at skulle lære fra dig, og dit lys vil spredes til vores alles sammens fordel.

Igennem livsmagi og klarsyns uddannelsen vil du få et dybt kendskab til dine spirituelle evner og dit større potientiale, og du vil kunne anvende dine evner som pejlepunkt i dit eget liv, og inddrage dem i dit arbejdsliv på det niveau og den måde som understøtter dit højeste potientiale. For nogle vil det betyde at dit arbejdsliv fremover vil være en direkte afledning af dine spirituelle evner, for andre vil selvsamme evner tilføre dit nuværende arbejdsliv en højere dimension, end du lige nu tror er muligt.

Du vil kunne se sammehænge og koblinger, som før ville have passeret forbi. Uanset hvor langt du er i processen, vil dette arbejde facilitere en stigning til dit næste niveau. Du vil finde længere hjem til dig selv og kende dine ressoucer på såvel det jordiske som det spirituelle plan, og du vil være et stort skridt tættere på at træde ind i dit lys og ladet universets magi udfolde sig i og omkring dig.  

Uddannelsens indhold og proces sigter i store træk på at ruste dig til at arbejde professionelt med klarsyn, klarfølelse, klarhørelse og klarviden.

UDDYBENDE INFORMATION OM FORLØBET
.

Uddannelsen løber i to spor, som kunne synes forskellige, men som dybest set er tæt forbundne og gensidigt afhængige. På den ene side finder sensitive sjæle først rigtig fred, når vi ved hvorfor vi er her, og hvordan vi skal bruge vores unikke talenter til at hjælpe. Samtidig arbejder vi under hele forløbet ihærdigt på både at synliggøre og anvende dine evner i praksis. Men vi kan på den anden side have nok så mange evner og anvende dem nok så meget udadtil, og hjælpe andre. Men har vi ikke den fulde balance selv, og er vi ikke i fuld kongruens med vores egen sjæls energi, så vælter vi alt for nemt, brænder ud, eller lykkes bare ikke på det niveau, som vi dybest set har potientiale til.

Dertil kommer at vores ego altid i et eller andet omfang laver forhindringer på vejen. Derfor er den tætte sjælskontakt, og den bedst tænkelige balance i og omkring HELE dig afgørende for succes. Du vil igennem forløbet fra forskellige vinkler finde svar på de store sjælsspørgsmål: Hvem er jeg? Hvad skal jeg her? Og hvordan kan jeg bruge mine evner til at tjene? Du har måske en oplevelse af at være anderledes end de andre, en oplevelse af at skulle noget mere –men hvad? Hvad er det for nogle evner du har, og hvordan skal de bruges? Hvordan lever man et jordisk liv i harmoni, og med adgang til sin egen power –mens man samtidig lukker op for- og tager sine clairvoyante evner i brug?

Livsmagi og klarsyns uddannelsen er designet til dig, der har et åbent hjerte, et nysgerrigt sind og mod på at bruge dine evner til at hjælpe (dig selv og) andre.  Den er designet til dig, der ønsker at finde så megen styrke inden i dig selv, at du tør træde ind i dit lys. Samtidig med at du i et trygt og varmt undervisningsmiljø får optrænet tillid og bliver støttet i dine evners anvendelse.

Mennesker med ekstrasensoriske rå evner står oftest lidt paralyserede i deres liv og mangler noget. Ligesom at stå med en tryllestav i hånden på en hovedbanegård og kigge lidt på den, spekulerende på om den mon kan hjælpe dig med at finde billetten. Men hvad nu hvis den kunne flytte dig af a-z på ingen tid, og du blot skulle vide hvordan du skulle bruge den. Så hvilken magisk evne har du? hvordan viser det sig? hvordan skal du håndtere det, og hvordan fletter vi det sammen med -og gør det anvendeligt i et ganske almindeligt jordisk liv til fordel både for dig, dine omgivelser og de klienter du møder på din vej? Dét der vil gå igen i hele processen er arbejdet med dine sensitive evner og arbejdet med at finde ro i balancen ego-sjæl. Derfor vil guidekontakt, meditation, træning af dine evner (så du via feed back vil blive bekræftet i hvad du kan ), arbejdet med det jordiske liv og personlighedens udfordringer i samtidig fuld kontakt til universet. Som processen skrider frem til øvelserne være sværere, og dit personlige arbejde bliver dybere

Modulernes indhold
For at gøre plads til kanaliseret arbejde, bliver blot hovedtemaerne præsenteret her. De vil være fulgt op af øvelser, som stiger i sværhedsgrad som forløbet skrider frem og du føler dig mere sikker. Rækkefølgen vil kunne ændres og forløbet formes efter de input din energi faciliterer.

Modul 1:  Det første møde – Sjælens opbygning og din placering i universet. Sjælens anatomi: aura, energilegemer og din energetiske sammensætning. Opstart af den basale brug af klarsyn.

Modul 2: Kontakten – Kend dine guider og dit personlige guideteam. 

Modul 3: Lær at holde feltet – Healing, lær at holde et felt, energiarbejde i praksis.  

Modul 4: Dine indre stærkeste kræfter – Ego og sjæl, det dybe kendskab, og mødet imellem dem. Leder fra hjertet.

Modul 5: Sjælens domæne Sensitiv på planten jorden. Hvor kommer sjælen fra. Om stjernemennesker, natursjæle, englesjæle og de gamle vise. Clairvoyant arbejde med tidslinjer og data. .

Modul 6: Sjælskontrakter og højere formål fortsat – Menneskelige behov, forskellige niveauer af bevidsthed og hele arbejdet om at øge sin bevidsthed. Universets spirituelle love, om højere formål og åbningen af det store flow.  Bevidst kommunikation, indre og ydre konfliktarbejde og vores drivkræfter. Opstart på “manifestations-opgaven”

Modul 7: Energi medicin i praksis. At skabe et højt vibrerende helbred. Om at skabe intuitiv adgang til arbejdet med eget og andres helbred. Når psykiatrien stopper og clairvoyancen starter. Clairvoyant arbejde i forskellige niveauer, personlig kanalisering, tidligere liv. Logge på balancer/ublancer i sindet og i den generelle krop-sind-sjæls balance og beskrive disse sammehænge for klienten.

Modul 8: Ny tids shamanisme, “the spirit world”, “den tabte bevidsthed”. Tidslinjearbejde: indsigt I de første år og deres kobling til sjælens opgave. Praktisk guide: farver, indretning, praktiske jordnære vigtige ting, at være clairvoyant i egen praksis, at være clairvoyant i et almindeligt job & styrk og støt dig selv i dit fremtidige virke som menneske og som lys-energi-arbejder ;-). Fokus i øvelserne på dette svar: “hvad er mit speciale, hvad er mit nuværende ståsted” Eksamens opgave: personlig kanalisering

Modul 9: Clairvoyant arbejde i- og med elementerne, sat i relation til alle tidligere forståelser på uddannelsen. Særligt fokus på børnene og dyrene både ift clairvoyant indsigt og healingsarbejde.   

Modul 10: Fælles undervisning på dag 1 (Lær at administrere energi, åbning af energiarbejder niveauerne og forberedelse på overbygningen år 2) , eksamen på dag 2 og 3. 

 

HVORDAN GØR VI I PRAKSIS
Vi vil komme til at træne dit talent på klienter. Min erfaring er, at når et andet menneske giver dig feed back, og du bliver bekræftet i at dét virkede, eller det var korrekt, så styrkes din egen dybe tro på anvendelsesmulighederne af dine evner. Vores evner bliver valideret igennem denne opdagelsesproces. Det at genvinde tilliden til dig selv og dit lys, og se det brugt i praksis, vil altid blive en forvandlende proces. Forløbet ift. træning og klienter vil blive unikt strikket sammen i forhold til lige præcis dig. Uddannelsen vil være en blanding af undervisning, øvelser, selvstudier, træning på klienter og meditation.

Certificering
Du har mulighed for at tage uddannelsen uden at se 60 klienter, så slutter du blot af med et kursusbevis. Du har også mulighed for at blive certificeret clairvoyant, hvilket kræver at du deltager i helt forløbet, arbejder med minimum 60 øveklienter og slutteligt deltager i en mundtlig klinisk eksamen med ekstern censor.

HVORFOR CERTIFICERING: Jeg har bevidst valgt ikke at være en del af clairvoyanceforeningens certificering. Jeg har bevidst valgt at følge den kanaliserede energi, og den frihed, som jeg fornemmer der skal til, for at flytte dig i den helt rigtige retning for dig, og give dig muligheden for at kunne koble dine evner med dit nuværende liv og nuværende arbejdsfelt. Derfor sigter uddannelsen også specifikt til dig, som er behandler, læge eller terapeut eller på anden vis arbejder med klienter i praksis. Vi vil derfor ikke følge stramme rammer og krav, men sørge for at du bliver støttet på den helt rigtige måde for dig. Lige så snart vores ego stiller krav og rammer, da vil nogen falde ud. Dét at lukke op for vores spirituelle evner er en proces, vi ALDRIG bliver færdig med. Derfor er hele snakken om at bestå eller ikke bestå paradoksal. Hvis det er meningen, at du skal arbejde med dine evner i dit erhverv, så VIL det lykkes, som du lukker op for dem og for dig.

Uddannelsen foregår over talt 10 moduler, startende Oktober og slutter August året efter. Prisen for uddannelsen er sammenlagt 32.000, fordelt på et depositum på 5000 kr og herefter 3000 kr pr måned fra Oktober til juni.

Camilla Nymand, clairvoyance uddannelsen

Dét du skal forberede dig på, er forløb på knap et år og 9 moduler i et udviklende, opløftende og højt vibrerende (men jordisk forankret ;-)) og livsforandrende forløb.