Uddannelse i højere clairvoyance

Overbygning til Livsmagi- og klarsynsuddannelsen

UDDANNELSE I HØJERE CLAIRVOYANCE

En efteruddannelse og overbygning til Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen eller anden lignende clairvoyanceuddannelse

.

OBS: 2 ledige pladser med opstart efterår 2022.

Clairvoyance er en bred betegnelse for et meget dybt og samtidig højt felt af energi.

Efter din basisuddannelse i clairvoyance, vil du nå et punkt, hvor du ønsker mere. Det sker typisk når din egen proces samtidig udvikler dig, og du bliver stimuleret til at bruge dine evner mere aktivt og med større indvirkning på større helheder. Du bliver også i den fase nysgerrig efter at arbejde i flere dimensioner på samme tid. Langsomt mærker du en impuls til at blive bedre. Ikke længere for egen vindings skyld, men fordi det kalder på dig.

Nogle sjæle har det højere formål at kunne arbejde i et intenst bevidsthedsfelt, har en evne til at holde styrken og frekvensen i feltet så højt og intenst, at adgangen til højere dimensioner lukker sig op. Her befinder sig muligheden for universel kanalisering, for arbejdet med at bane vej for healingspotientiale, for at udblokke bevidsthed og for at kunne omkode de veje som sjælen står med. I omkodningen og dannelsen af nye veje, bruges bevidsthedsfeltet i tæt samarbejde med klientens guider og i tæt samarbejde med det højere formål specifikt at gøre potientialet til muligheder i virkeligheden. Det kræver både en stærk evne i bevidsthedsarbejdet/energiarbejdet og det kræver en stærk evne i kommunikationen, så arbejdet gøres tydeligt, nærværende og brugbart for klienten. Det kræver også at du står godt fast i dig selv, og med kærlighed og mod tør kigge, og samtidig være bevidst om hvad der kan og skal rykkes på, og hvornår de nuværende processer, vi står i,  skal have fred.

Denne uddannelse vil skubbe din proces i retning af  disse højere dimensioner.

Dybere beskrivelse af Uddannelsen

Igennem processen vil vi facilitere dine evner mod kanalisering af dit clairvoyante arbejde, dit healende arbejde og dit bevidsthedsarbejde. Vi vil arbejde med kanalisering med mulighed for omkodning af gamle mønstre, baning af nye veje og specifik støttende healing til sensitive mennesker, alt efter dine iboende evner og din balance her og nu.  

Min hensigt er at give dig en oplevelse af, hvordan dit arbejde med den lyse magi åbner sig og folder sig ud. Hvor langt du når i processen afhænger af din højere plan, dine højere aftaler og lige så meget af både vilje og arbejdsiver i den fysiske dimension.

Parat til et niveau mere

.

Min egen proces har bestået af mange års indledende forberedelse, hvor mange af de ting, jeg arbejder med i dag er blevet og drejet og træner. Både fagligt og personligt. Da min åbningsproces for alvor tog fart, indhentede min personlige profil min sjæls opgaver i et rasende tempo. Og jeg har måtte bøje og strække mig og give slip på mange gamle versioner og gamle roller i åbningsprocessen. Samtidig skete tilførslen af de sjælelige kvaliteter i samme hast og integrationen blev plantet gradvist men sikkert. Jeg arbejder i dag ud fra en større helhedsforståelse, og forsøger at hjælpe mennesker på vej fra mange forskellige vinkler. Mit interne arbejder fortsætter stadigt, omend med en større og større forståelse fra mit bevidste sind. Som jeg selv åbnes og bliver mere klar, mærker jeg tilstrømning af nye energier, som jeg får lov at mærke, integrere, og øve mig i. Og slutteligt lov at give videre.

Jeg har en ihærdig og handlekraftig personlighed, og det har jeg stadig, selv godt inde i processen ;-), og jeg arbejder altid ihærdigt på at gøre alt dette jordnært, forståeligt og anvendeligt.

Jeg tror på at det sidste er vigtigt. Mit almindelig jordiske liv, når jeg er sammen med mine børn, mine familie, gør rent lørdag formiddag i vores hjem – det er livsbekræftende vigtige opgaver, der giver mig en tillid og forbindelse til livet.

At kunne eksistere i to plan, er en naturlig del af min virkelighed. Den højere clairvoyance og indstrømning fra åndelig kanaler er lige så naturlig for mig, som min naturvidenskabelige tilgang stadig er. Jeg har personligt oplevet hvordan det at fungere i begge lag, er en livsvigtigt ting for mig. At kunne interessere sig for det små, for restitutionen, for det nære hjertes kærlighed, som at åbne sig for større processer, og arbejde med større grupper og intensive højere formål. Det at balancere i dette felt, har jeg oplevet holder mig tilstede i mig selv, i centeret af min egen cirkel.

.

På alle måder ser jeg frem til denne proces og til de perler, den måtte lukke op for, for os alle sammen.

.

Uddannelsen er til dig, der enten allerede har taget “Livsmagi-og klarsynsuddannelsen” hos mig eller har en lignende clairvoyance/energetisk uddannelse bag dig. Den er til dig der ønsker at arbejde med klienter på et højere niveau og bruge dine evner til ikke bare at se, men også til at hjælpe, tilføje og omdirigere energierne.

Der vil være ca. 8-14 deltagere på holdet.

HVORDAN ER UDDANNELSEN STRIKKET SAMMEN?

.

Uddannelsen er strikket sammen som et forløb, hvor vi samarbejder tæt og intensivt på flere planer.

Uddannelsen består i 2022/23 af 5 fysiske moduler, 5 mødegange á 2,5 dag, som ligger på følgende datoer (se nedenfor)

Derudover 3 personlige supervisioner i klinikken i Egå.

Det er vigtigt at du fortsat arbejder med øveklienter (30 stk) igennem processen, som giver adgang til den afsluttende kliniske eksamen på det sidste modul (se datoer nedenfor). For at kunne gå til eksamen, er det vigtigt at du deltager i mindst 80% af den fysiske undervisning.

 

DATOER FOR HOLD 2022/2023 (Mulighed for forhåndsreservation nu)

23+24+25 november 2022 (Onsdag fra 17-19:30 og torsdag+fredag fra 10-17 begge dage)

25+26+27 januar 2023 (Onsdag fra 17-19:30 og torsdag+fredag fra 10-17 begge dage)

22+23+24 marts 2023 (Onsdag fra 17-19:30 og torsdag+fredag fra 10-17 begge dage)

24+25+26 maj 2023 (Onsdag fra 17-19:30 og torsdag+fredag fra 10-17 begge dage)

23+24+25 + 26 august 2023 (onsdag fra 17-19:30 og torsdag fra 10-17 -fredag og lørdag er eksamensdage)

 

 

DATOER FOR HOLD 2021/2022 (alt optaget)

24+25+26 november 2021 (Onsdag fra 17-19:30 og torsdag+fredag fra 10-17 begge dage)

26+27+28 januar 2022 (Onsdag fra 17-19:30 og torsdag+fredag fra 10-17 begge dage)

23+24+25 marts 2022 (Onsdag fra 17-19:30 og torsdag+fredag fra 10-17 begge dage)

18+19-20 maj 2022 (Onsdag fra 17-19:30 og torsdag+fredag fra 10-17 begge dage)

24+25+26 august 2022 (onsdag fra 17-19:30 og torsdag+fredag fra 10-17 begge dage)

 

 

 

Imellem mødegangene arbejder du med klienter i praksis. Du skal have mindst 30 øveklienter undervejs.

Undervejs i processen mødes vi hos mig i klinikken i Egå til supervision. Her arbejder vi bevidst med de energier, som vi har iværksat. Der vil være 3 supervisioner igennem uddannelsen. Tidspunkterne aftales allerede ved optagelse på uddannelsen, og ligger i tidsrummet 9-13

Imellem mødegangene arbejder vi internt i en lukket facebookgruppe med opgaver og større forståelse, og du vil fortsat arbejde både personligt men også i teams omkring spirituelle opgaver og emner.

Ved afslutning får du en løftende udtalelse omkring dit potentiale og din udvikling igennem processen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ca 8-14 deltagere på uddannelsen

Pris: 24.000 kr for hold 22/23 (Fra 2023 er prisen 28.000 kr)

Betales med depositum på 4000 kr ved optagelse efter at jeg har kigget ind i dit potentiale.

Dernæst betales resten af beløbet over 5 rater den første i måneden før et modul, hver gang 4000 kr. (november 2022, januar 2023, marts 2023, maj 2023 og august 2023)

Beløbet er incl alt fagligt og praktisk indhold og supervision.

Undervisningen foregår i kursuslokaler Skanderborg eller på vores gård ved Rønde

De individuelle supervisioner samt eksamen foregår på Annekærvej 17, Egå

Der vil være kaffe/the, snacks i formdidags- og eftermiddagspauserne. Frokost sørger du selv for.

ANSØGNINGSKEMA

ANSØGNINGSKEMA

Send din ansøgning til info@camillanymand.dk sammen med et frisk billede af dig selv.