Uddannelse i højere clairvoyance

Overbygning til Livsmagi- og klarsynsuddannelsen

UDDANNELSE I HØJERE CLAIRVOYANCE

En efteruddannelse og overbygning til Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen eller anden lignende clairvoyanceuddannelse

.

OBS: åbent for ansøgning med opstart efterår 2023

Clairvoyance er en bred betegnelse for et meget dybt og samtidig højt felt af energi.

Efter din basisuddannelse i clairvoyance, vil du nå et punkt, hvor du ønsker mere. Det sker typisk når din egen proces samtidig udvikler dig, og du bliver stimuleret til at bruge dine evner mere aktivt og med større indvirkning på større helheder. Du bliver også i den fase nysgerrig efter at arbejde i flere dimensioner på samme tid. Langsomt mærker du en impuls til at blive bedre. Ikke længere for egen vindings skyld, men fordi det kalder på dig.

Nogle sjæle har det højere formål at kunne arbejde i et intenst bevidsthedsfelt, har en evne til at holde styrken og frekvensen i feltet så højt og intenst, at adgangen til højere dimensioner lukker sig op. Her befinder sig muligheden for universel kanalisering, for arbejdet med at bane vej for healingspotientiale, for at åbne og holde mere bevidsthed og for at kunne omkode de veje som sjælen står med. I omkodningen og dannelsen af nye veje, bruges bevidsthedsfeltet i tæt samarbejde med klientens guider og i tæt samarbejde med det højere formål specifikt at gøre potientialet til muligheder i virkeligheden. Det kræver både en stærk evne i bevidsthedsarbejdet/energiarbejdet og det kræver en stærk evne i kommunikationen, så arbejdet gøres tydeligt, nærværende og brugbart for klienten. Det kræver også at du står godt fast i dig selv, og med kærlighed og mod tør kigge, og samtidig være bevidst om hvad der kan og skal rykkes på, og hvornår de nuværende processer, vi står i,  skal have fred.

Denne uddannelse vil skubbe din proces i retning af  disse højere dimensioner.

Dybere beskrivelse af Uddannelsen

Igennem processen vil vi facilitere dine evner mod kanalisering af dit clairvoyante arbejde, dit healende arbejde og dit bevidsthedsarbejde. Vi vil arbejde med kanalisering med mulighed for omkodning af gamle mønstre, baning af nye veje og specifik støttende healing til sensitive mennesker, alt efter dine iboende evner og din balance her og nu.  

Min hensigt er at give dig en oplevelse af, hvordan dit arbejde med den lyse magi åbner sig og folder sig ud. Hvor langt du når i processen afhænger af din højere plan, dine højere aftaler og lige så meget af både vilje og arbejdsiver i den fysiske dimension.

Parat til et niveau mere

.

Min egen proces har bestået af mange års indledende forberedelse, hvor mange af de ting, jeg arbejder med i dag er blevet og drejet og trænet – fagligt som personligt. Da min åbningsproces for alvor tog fart, indhentede min personlige profil min sjæls opgaver i et rasende tempo. Og jeg har måtte bøje og strække mig og give slip på mange gamle versioner og gamle roller i åbningsprocessen – og gør det stadig. Samtidig skete tilførslen af de sjælelige kvaliteter i samme hast og integrationen blev plantet gradvist men sikkert. Jeg arbejder i dag ud fra en større helhedsforståelse, og forsøger at hjælpe mennesker på vej fra mange forskellige vinkler. Mit interne arbejde fortsætter støt fremad, omend med en større og større forståelse fra mit bevidste sind. Som jeg selv åbnes og bliver mere klar, mærker jeg tilstrømning af nye energier, som jeg får lov at mærke, integrere, og øve mig i. Og slutteligt mulighed for at give videre.

Jeg har en ihærdig og handlekraftig personlighed, og det har jeg stadig, selv godt inde i processen ;-), og jeg arbejder altid ihærdigt på at gøre alt dette jordnært, forståeligt og anvendeligt.

Jeg tror på at det sidste er vigtigt. Mit almindelig jordiske liv, når jeg er sammen med mine børn, mine familie, gør rent lørdag formiddag i vores hjem eller går i haven eller på hestefolden eller i skoven – det er livsbekræftende vigtige opgaver, der giver mig en tillid og forbindelse til livet.

At kunne eksistere i to plan, er en naturlig del af min virkelighed. Den højere clairvoyance og indstrømning fra åndelig kanaler er lige så naturlig for mig, som min naturvidenskabelige tilgang stadig er. Jeg har personligt oplevet hvordan det at fungere i begge lag, er en livsvigtigt ting for mig. At kunne interessere sig for det små, for restitutionen, for det nære hjertes kærlighed, som at åbne sig for større processer, og arbejde med større grupper og intensive højere formål. Det at balancere i dette felt, har jeg oplevet holder mig tilstede i mig selv, i centeret af min egen cirkel.

.

På alle måder ser jeg frem til denne proces og til de perler, den måtte lukke op for, for os alle sammen.

.

Uddannelsen er til dig, der enten allerede har taget “Livsmagi-og klarsynsuddannelsen” hos mig eller har en lignende clairvoyance/energetisk uddannelse bag dig. Den er til dig der ønsker at arbejde med klienter på et højere niveau og bruge dine evner til ikke bare at se, men også til at hjælpe, tilføje og omdirigere energierne.

Der vil være ca. 6-10 deltagere på holdet.

HVORDAN ER UDDANNELSEN STRIKKET SAMMEN?

.

Uddannelsen er strikket sammen som et forløb, hvor vi samarbejder tæt og intensivt på flere planer.

Uddannelsen har udviklet sig over tid, og har i overgangen til 23-24 fået en total renovering. Den starter i efteråret 2023 i september måned og slutter året efter med en eksamen i august. Uddannelsen består af 6 moduler hver á 2 dages varighed (10-17), af et mindre tjek op online modul imellem de fysiske moduler og  individuelle supervisioner (3 stå), hvor vi ser på klienten sammen i praksis. 

Du kan se datoerne her nedenfor:

Derudover 3 personlige supervisioner i klinikken i Egå og en afsluttende eksamen i august 2024.

Det er vigtigt at du fortsat arbejder med øveklienter (30 stk) igennem processen, som giver adgang til den afsluttende kliniske eksamen på det sidste modul (se datoer nedenfor). For at kunne gå til eksamen, er det vigtigt at du deltager i mindst 80% af den fysiske undervisning.

 

 

DATOER FOR HOLD 2023/2024 (Åbent for ansøgning)

 

21+22 September 2023 begge dage fra 10-17 (Udendørs)

27. Oktober 2023 online møde 8:30-9:30

23+24 november 2023 begge dage fra 10-17 (Indendørs, Skanderborg eller Egå)

22. December 2023 online møde 8:30-9:30

25+26 januar 2024 begge dage fra 10-17 (Indendørs, Skanderborg eller Egå)

23. Februar online møde 8:30-9:30

21+22 marts 2024 begge dage fra 10-17 (Indendørs, Skanderborg eller Egå)

9. April online møde 8:30-9:30

2+3 maj 2024 begge dage fra 10-17 (Udendørs)

31. Maj online møde 8:30-9:30

20+21 juni 2024 begge dage fra 10-17 (Udendørs)

Eksamen ligger 22 og 23. august 2024 (Egå)

 

 

 

Imellem mødegangene arbejder du med klienter i praksis. Du skal have mindst 30 øveklienter undervejs.

Undervejs i processen mødes vi hos mig i klinikken i Egå til supervision. Her arbejder vi bevidst med de energier, som vi har iværksat. Der vil være 3 supervisioner igennem uddannelsen. Tidspunkterne aftales allerede ved optagelse på uddannelsen, og ligger i tidsrummet 9-13 (du kan godt deltage online i disse supervisioner)

Imellem mødegangene arbejder vi internt i en lukket facebookgruppe med opgaver og større forståelse, og du vil fortsat arbejde både personligt men også i teams omkring spirituelle opgaver og emner.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ca 6-12 deltagere på uddannelsen

Pris: 28.000 kr

Betales med depositum på 4000 kr ved optagelse efter at jeg har kigget ind i dit potentiale.

Dernæst betales resten af beløbet over 6 rater den første i måneden før et modul, hver gang 4000 kr. (September 23, november 2023, januar 2024, marts 2024, maj 2024 og juni 2024)

Beløbet er incl alt fagligt og praktisk indhold og supervision.

Undervisningen foregår i kursuslokaler Skanderborg eller Egå samt på vores gård ved Rønde

De individuelle supervisioner samt eksamen foregår på Annekærvej 17, Egå

Der vil være kaffe/the, snacks i formdidags- og eftermiddagspauserne. Frokost sørger du selv for.

ANSØGNINGSKEMA

ANSØGNINGSKEMA

Send din ansøgning til info@camillanymand.dk sammen med et frisk billede af dig selv.