3: Masterclass

MASTERCLASS I NORDISK SHAMANISME

Det tredje og sidste år i uddannelsesrækken

.

DE GRUNDLÆGGENDE FORUDSÆTNINGER FØR ÅR 3. STARTER

Først træner vi evnen til at se, mærke, høre og i det hele taget sanse klart på Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen, som er en clairvoyancetræning med fokus på dét energiarbejde, der bliver bygget oven på senere. Med en grundig indførelse og træning af de ekstrasensoriske evner gennem et år og mindst 60 øve-seancer, springer vi ind i år 2: Uddannelse i højere clairvoyance og energiarbejde, hvor præcision, dybde og højde i arbejdet bliver omdrejningspunktet. Den diagnostiske clairvoyance glider stille over i et dybere healings- og energiarbejde, hvor vi arbejder med såvel de indre processer, der bringer os dybere i os selv, og de ydre teknikker, der skubber hele processen stærkt fremad.

Personligt vil der undervejs opstå en følelse af at komme hjem, falde på plads og i løbet at år 2, finde rodfæstet i de dybe transformerende personlige processer. Accepten og roen i de store indre arbejdsprocesser finder et naturligt leje, arbejdet med klienter og mennesker i det hele taget trækker og drager. Det føles vigtigt at forstå mere, udvikle mere, og kommer de næste skridt videre. Der er helt klart en stærk indre drivkraft der er på vej, og som vil have dig med.

DET er forudsætningen for dét arbejde der ligger forud for opstarten på det tredje og sidste år.

MASTERCLASS I NORDISK SHAMANISME

Forestil dig at du kunne se energi bevæge sig i linjer, mønstre, farver og retninger. At du kunne se at alt er levende, og at du vitterligt dybt inde kunne sanse de energetiske interaktioner der sker konstant. Også uafhængigt at tid, så du ville kunne rejse på de energetiske linjer der opstår og arbejde frit universelt.

Det kan vi selvfølgelig ikke 100%, for det ville vi ikke kunne holde til. 

Men dét vi lukker op for hen over år 3 er en dybere indføring i det energetiske matrix imellem energierne, og dét at nå dét punkt, hvor du bliver dén der kan trække i de energetiske tråde, også selvom der er mange løse ender, knuder og det gynger og sejler.

År 2 har bragt dig et stabilt stykke videre ind det energetiske terapeutiske arbejde, som gør, at det vil glide mere let og spontant og du ikke oplever det samme benspænd og den samme modstand, som man typisk gør i starter. Dette vedligeholder vi gennem øve-seancer fortsat.

Vi kommer på år 3 til at arbejde med 3 grundlæggende “søjler” eller masteropgaver

MODUL 1-3: Sjælerejser / Soul-talking. Energetiske terapeutiske processer, der rummer det clairvoyante arbejde, healingsarbejdet, bevidsthedsarbejdet – alt sammen i et terapeutisk samspil med klientens sjælsaspekt.

MODUL 4-6: Energi administrator funktionen til større energetiske felter. Man kan både kalde det den indre energetiske styrketræning og den ydre energetiske styrketræning. Jo mere vi lukker op, jo mere energi bliver vi udfordret på at kunne mestre indeni os selv. De selvrensende processer bliver opgraderet i vigtighed og vi tager de næste skridt i arbejdet med vores egen balance. Det er er den indre udfordring. Den ydre udfordring kommer når vi forlanger mere effekt af systemet og kommer til at arbejde mere blindet i større felter. De to størrelser vil arbejde som to tandhjul, der er gensidigt afhængige.

MODUL 7-9: Kanaliseringstilstande og den indre undervisning. Det tredje modul handler om den indre undervisning og den indre åbning, for selv at kunne hente dét som skal bruges og klinge ind i den universelle undervisning. Vi arbejder med de nuværende forudsætninger og skaber et fundament af kommende forudsætninger for at kunne arbejde med en balance i helbred, mentalitet, følelser og universelt samarbejde.

EKSAMEN MODUL 10

Supervision efter 1. modul, 4. modul og 7. modul. Klientarbejde og efterfølgende samtale som du kender det fra år 2.

Personlig opgave (den kan være praktisk eller skriftlig og har altid karakter af at komme hen over den næste tærskel i din proces). Opgaven bestemmes ift supervisionerne og afleveres i forbindelse med henholdsvis modul 3, 6 og 9

HVAD KRÆVER DET FOR AT DELTAGE

At du har deltaget i Livsmagi-og-klarsynsuddannelsen (eller lignende clairvoyanceuddannelse), samt uddannelse i højere clairvoyance og energiarbejde hos mig.

At du er klar på at se min 60 øveklienter igennem processen

At du er klar på at arbejde dybere med dig selv, tage ansvar for egen proces, og være en aktiv del af udviklingsarbejdet. Der ligger en opgave efter hvert modul, som udformes i samarbejde med primær underviser, og som afleveres ved udgangen af hhv modul 3, 6 og 9. Opgaven er personlig og bestemmes ifm supervisionsarbejdet.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

En uddannelse over 9 moduler og en efterfølgende eksamen

Uddannelsen kører over sammenlagt 9 moduler og en efterfølgende mundligt/praktisk eksamen med extern censor, og sammenlagt hen over 12 måneder.

Uddannelsen starter September 2024 og kører over 2 kursusdage fra 10-15/16 for hvert modul, med ca 4-5 uger imellem modulerne

Arbejdet er personligt,  procesorienteret og detaljeorienteret i forhold til at komme højere, dybere og længere. 

Hold 2024/2025 åben for maks 2-6 deltagere.

 

NÆSTE HOLDSTART SEPTEMBER 2024

HOLD 2024/2025 – De fysiske mødegange ses her

17+18. September 2024 – begge dage 10-15

22-23. Oktober 2024  – begge dage 10-15

19-20. November 2024  – begge dage 10-15

17-18. December 2024 – begge dage 10-15

21-22. Januar 2025 –  begge dage 10-15

25-26. Februar 2025 – begge dage 10-15

1-2. April 2025 –  begge dage 10-15

6-7. Maj 2025 – begge dage 10-15

10-11 Juni 2025  – begge dage 10-15/16

19-20. August 2025 -begge dage 10-15/16 (sidste dag er eksamen)

3 individuelle supervisioner aftale ved tilmelding. De kan foregå online eller fysisk i Egå.

Før modul 3, før modul 6 og før modul 9

 

.

DATOER FOR NUVÆRENDE HOLD 2023/2024

HOLD 2023/2024 – De fysiske mødegange ses her

28+29. September 2023 (Ude) – begge dage 10-15

2-3. November 2023 (Egå) – begge dage 10-15

14-15. December 2023 (Egå) -begge dage 10-15

18-19. Januar 2024 (Egå) – begge dage 10-15

29. februar + 1. marts 24. (Egå) -begge dage 10-15

11-12. April 2024 (Ude) – begge dage 10-15

16-17. Maj 2024 (Ude) – begge dage 10-15

13-14 Juni 2024 (Udendørs)  – begge dage 10-15

29-30. August 2024 (Ude) -begge dage 10-15

Eksamen 5 (og evt 6) September

Lokalitet

kan variere imellem egne lokaler i Egå, udendørs/semi-udendørs kursus faciliterer på Ebeltoftvej 120 i Ommestrup. Dette afhænger dels af indhold, vejrforhold samt af de kommende muligheder, som vinteren 23/24 byder på.

Økonomi

35.000 kr incl moms 

Tilmeldingsgebyr 5000 kr incl moms.

Herefter 3000 kr incl moms pr modul, betales den første i måneden

1. September 24, 1. Oktober 24, 1. November, 24, 1. December 24, 1. Januar 25, 1. Februar 25, 1. April 25, 1. Maj 25, 1. Juni 25 og 1. August 25

.

(OBS: for det kommende hold der starter i 2024: hvis du er privat betalende, skal du ikke betale momsen, så er prisen kun 28.000 inc moms. 5000 kr som tilmelding, herefter 2300 over 10 rater)

(1. September 24, 1. Oktober 24, 1. November, 24, 1. December 24, 1. Januar 25, 1. Februar 25, 1. April 25, 1. Maj 25, 1. Juni 25 og 1. August 25)

Hvordan kommer jeg med?

Kontakt mig hvis du ønsker en plads med opstart September 2024

Info@camillanymand.dk

Tlf: 2729 5988