1: Om clairvoyance uddannelsen

CLAIRVOYANT, HEALER OG ENERGIARBEJDER 

Velkommen til Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen 2025

Der er åbent for ansøgning med opstart Januar 2025

Livsmagi og Klarsyns uddannelsen er en intensiv et-årig clairvoyance- og energiarbejderuddannelse, der lukker op for- og gør dig fortrolig med dine clairvoyante evner, healende evner og evner og muligheder for at arbejde med energi bevidst.

Livsmagi- og Klarsynsuddannelsen er et knap 1 årig proces, hvor vi åbner for- og stabiliserer dine evner til at se, høre, føle og sanse klart. Efter endt uddannelse er du klædt på til at kunne arbejde med klienter selv enten i nyt ethvert eller ved at anvende dine evner til at komme dybere i dit andet/daglige arbejde.

Uddannelsen er bygget op over 10 moduler, hvor det sidste er eksamens/evalueringsmodul.

De 9 moduler, er delt ind 3 søjler eller hovedområder.

Første kapitel, og de 3 første moduler, er den klassiske clairvoyance, og handler om at komme ind i anatomien bag energien, energifeltet og chakrasystemet, om at skabe en åbning til dit eget felt, og en kontakt til det guidede felt. Den kontakt blive vi ved at arbejde på igennem hele processen. Vi bringer healing ind som en medspiller allerede på 3. modul.

Andet kapitel, modul 4-6,  inviterer os i dybden i det psykospirituelle felt, hvor vi undersøger personligheden, dens struktur og gøren og væren. På samme måde går vi ind i sjælsfeltet og kigger op og ud i universet. Vi åbner for arbejdet med det universelle samarbejde, manifestation og vores eget kraft.

Trejde kapitel og modul 7-10, er en egentligt samling men også udvidelse af kompetencerne. Vi åbner ind i de shamanistiske healinger, rejser i de dybe lag, arbejdet tilbage på tidslinjen og arbejde i de højere lag, vi arbejder med energimedicin og læsninger igennem kroppen, helbred i et større perspektiv, og så inviterer vi hestenen indenfor, eller rettere de vi vise os hvordan vi også kan læse og arbejde med livskraft og livsenergi igennem forståelse af de 5 elementer.

MERE INFORMATION OM UDDANNELSEN

Når vi sætter fra land i dette arbejdsområde, bliver det ofte livsforvandlende. Måske vil du opleve at forstå dig selv bedre, du vil se dine sensitive evner i et nyt lys. Mange sensitive mennesker oplever det som en udfordring at mærke så meget, og paradokser er så, at når vi begynder at bruge denne evne mere bevidst, falder det hele lidt mere på plads og lidt mere til ro. 

En af de bekvemme bivirkninger ved dette arbejder er tit en oplevelse af at blive mere samlet og finde mere ro. 

Når vi arbejder med klienter, opdager vi, at vi egentligt også arbejder med os selv. 

Det er som en smart skjult indre udviklingproces, der sniger sig ind og tæt på, helt af sig selv.

Det sker tit, at man oplever en hjerteåbning undervejs. Ofte starter det med at noget bøvler, man ikke lige kan finde de rigtige knapper at trykke på, og det sætter gang i en masse spørgsmål, og pludselig skubber processen fremad, og så lukkes dørene mere op. Det er som at træde ind i et nyt niveau af ro og balance. 

MODULERNES INDHOLD

Hvert modul har et overordnet fagligt emne. De vil være fulgt op af øvelser, som stiger i sværhedsgrad som forløbet skrider frem og du føler dig mere sikker.

Modul 1:   Energifeltets opbygning og anatomi. Aura, energilegemer og din energetiske sammensætning.  Opstart af den basale brug af klarsyn.

Modul 2: Kontakten – Kend dine guider og dit personlige guideteam. 

Modul 3: Lær at holde feltet – Healing, lær at holde et felt, energiarbejde i praksis.  

Modul 4: Den psykospirituelle udvikling. Clairvoyant arbejde med ego kontra sjæl. Læsning af egoets konstruktion, motivation og drivkraft. Arbejdet med det indre lederskab.

Modul 5: Sjælens domæne, sensitiv på planten jorden. Hvor kommer sjælen fra. Om stjernemennesker, natursjæle, englesjæle og de gamle vise. Clairvoyant arbejde med tidslinjer og data. Clairvoyant og energetisk arbejde med den psykospirituelle udvikling og samarbejdet mellem ego og sjæl. Om at tappe ind i fortid

Modul 6: Sjælskontrakter og højere formål fortsat – Menneskelige behov, forskellige niveauer af bevidsthed og hele arbejdet om at øge sin bevidsthed. Universets spirituelle love, om højere formål og åbningen af det store flow.  Bevidst kommunikation, indre og ydre konfliktarbejde og vores drivkræfter. Opstart på “manifestations-opgaven”. Om at tappe ind i fortid og fremtid

Modul 7: Energi medicin i praksis. At skabe et højt vibrerende helbred. Om at skabe intuitiv adgang til arbejdet med eget og andres helbred. Når psykiatrien stopper og clairvoyancen starter. Clairvoyant arbejde i forskellige niveauer, personlig kanalisering, tidligere liv. Logge på balancer/ubalancer i sindet og i den generelle krop-sind-sjæls balance og beskrive disse sammehænge for klienten.

Modul 8: Ny tids shamanisme, kontakten til “the spirit world”, “den tabte bevidsthed”. Tidsrejser, arbejdet med krafttab og sjælstab, krafthentning og sjælshentning. Tidslinjearbejde: fortsat, nutiden set i lyset af de første år og deres kobling til sjælens opgave, og det nuværende liv. Shamanismen gør arbejdet til en livsstil. Arbejde med mere præcision i clairvoyancen, introduktion til personlig kanalisering.

Modul 9: Clairvoyant arbejde i- og med elementerne, sat i relation til alle tidligere forståelser på uddannelsen. Særligt fokus på børnene og dyrene både ift clairvoyant indsigt og healingsarbejde.   Fokus på dybere viden til de 5 elementer som grundtyper, lære at genkende dem, og arbejde med dem i deres vej mod healing og personlig kraft.

Modul 10: Fælles undervisning på dag 1 (Lær at administrere energi, åbning af energiarbejder niveauerne og forberedelse på overbygningen år 2) , eksamen og certificering på dag 2. 

HVORDAN GØR VI I PRAKSIS

Vi vil komme til at træne dit talent på klienter. Min erfaring er, at når et andet menneske giver dig feed back, og du bliver bekræftet i at dét virkede, eller det var korrekt, så styrkes din egen dybe tro på anvendelsesmulighederne af dine evner. Vores evner bliver valideret igennem denne opdagelsesproces. Det at finde tilliden til dig selv og dine evner, og se den folde sig ud i praksis, vil altid blive en forvandlende proces. Forløbet ift. træning og klienter vil blive unikt strikket sammen i forhold til lige præcis dig. Uddannelsen vil være en blanding af undervisning, øvelser, selvstudier, træning på klienter og meditation.

CERTIFICERING

Du har mulighed for at tage uddannelsen uden at se 45 klienter, så slutter du blot af med et kursusbevis. Du har også mulighed for at blive certificeret clairvoyant, hvilket kræver at du deltager i helt forløbet (min 80% fysisk fremmøde), arbejder med minimum 45 øveklienter og slutteligt deltager i en mundtlig klinisk eksamen med ekstern censor.

Uddannelsen foregår over ialt 10 moduler, startende Januar 2025 og slutter November 2025. Prisen for uddannelsen er sammenlagt 32.000, fordelt på et depositum på 5000 kr og herefter 3000 kr pr måned fra Januar til Oktober (juli er betalingsfri)